top of page

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เคาน์เตอร์รีเซฟชั่น เคาน์เตอร์คลินิก เคาน์เตอร์ต้อนรับ ผลิตจากไม้HMR สามารถโดนความชื้นได้ ตัวท๊อปปิดผิวลามิเนตลายหินอ่อน ด้านหน้าปิดผิวลามิเนตลายไม้ ด้านในฝั่งคนนั่งเป็นงานพ่นสี 

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เคาน์เตอร์รีเซฟชั่น เคาน์เตอร์คลินิก เคาน์เตอร์ต้อนรับ

฿0.00ราคา