top of page

เคาน์เตอร์กาแฟตัวแอล ไม้ระแนง 3.50x1.20m ความหนาตัวเคาน์เตอร์ 60 cm (ความหนาตัวเคาน์เตอร์สามสารถสั่งได้ เช่นเดียวกับความยาว ) 45000 บาท (ไม่รวมเคาน์เตอร์ซิ้ง)

และ เคาน์เตอร์ซิ้งด้านหลัง 18000 บาท ขนาด 1.70m

ท้อปเป็นลามิเนต ตัวเคาน์เตอร์เป็นพาราประสานเกรดA

เคาน์เตอร์กาแฟตัวแอลไม้ระแนง 3.50x1.20m

฿59,000.00ราคา

    สินค้าคล้ายกัน