โต๊ะบาร์ ขาเหล็ก

โต๊ะบาร์ไม้ยางพารา ขาเหล็ก

คำอธิบาย

โต๊ะบาร์ขาเหล็ก ทรงตัว Z

สั่งทำโดยลูดค้า ตามแบบ ทอปไม้ยางพารา สีเข้ม