โต๊ะบาร์ไม้ยางพารา ขาเหล็ก

รายละเอียด

โต๊ะบาร์ไม้ยางพารา ขาเหล็กกล่อง ปลั๊กพร้อมสายไฟจุดละ 400บาท

ขนาด LxWxH : 120x40x100 / 3000 ( ไม่รวมปลั๊ก)

ขนาด LxWxH : 150x40x100 / 3900 ( ไม่รวมปลั๊ก)

ขนาด LxWxH : 200x40x100 / 4500 ( ไม่รวมปลั๊ก)