เก้าอี้ขาเหล็กไม่มีพนัก ที่นั่งไม้กลม

เก้าอี้บาร์สูง ทอปไม้ยางพารา

รายละเอียด

เก้าอี้บาร์สูง ที่นั่งไม้สีสัก ไสตล์ loft

เลือกให้เข้ากับพื้นที่ และ การจัดร้าน หรือ บ้าน

ผลิตจากเหล็กเส้นตั้น นั่งได้อย่างมั่นคงและ แข็งแรง