เคาน์เตอร์โชว์2ด้าน

สามารถนำไปเห็นเค้าเตอร์กลางร้านหรือ จะทำเป็น เคาน์เตอร์อาหารตามครัว

ผลิตจากไม้ยางพารา ทำสีขาว ท้อป เป็นสีธรรมชาติ สามารเข้าคู่กับการแต่งห้องไสตล์วินเทจ

ทั้ง 2 ด้านถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น ชั้นเก็บของหรือวางโชว์ของ ส่วนอีกด้าน ปรับให้เป็น ตู้มีบานเปิดและ ลิ้นชัก

รายละเอียด

เคาน์เตอร์ 2ด้าน

ด้านแรกเป็นบานเปิด อีกด้านเป็นชั้นวางของตู้โชว์